Parroċċa tal-Manikata

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Amministratur: Dun Peter Paul Sultana


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 759
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 250

 

Ir-raħal żgħir tal-Manikata sar parroċċa fl-1975. Il-knisja parrokkjali dedikata lil San Ġużepp inbniet mill-Perit Richard England li biex għamilha ġie ispirat mill-girna li kultant naraw f’nofs xi għalqa li fiha l-bdiewa jerfgħu l-għodod tagħhom.


Dettalji tal-Amministratur

 

Isem: Dun Peter Paul Sultana

Numru: 21575679


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

“Domus Curialis”,  Triq il-Mejjiesa,

Manikata  MLĦ 5134

Ħinijiet tal-Uffiċċju

B’appuntament.

Numru tal-Uffiċċju: 21575679

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ San Ġużepp (Knisja l-antika)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Studenti
Manikata Youth Group
Kor Nisa
Grupp Adolexxenti
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

No items found

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found