Parroċċa ta’ Ħal Lija

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Kan. Joseph Cilia


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 3,162
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,150

 

Ir-raħal ta’ Ħal Lija sar parroċċa fis-6 ta’ Frar 1594 u mitt sena wara beda l-bini tal-knisja tas-Salvatur li hemm illum. Il-knisja ġiet ikkonsagrata mill-Isqof Labini fil-25 ta’ Lulju 1782.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Kan. Joseph Cilia

Numru: 79907969


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

47, Misraħ it-Trasfigrazzjoni,

Ħal Lija LJA 1050

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn: 9.00am – 10.00am u mill-4.30pm – 5.30pm

Il-Ġimgħa:  4.30pm – 5.30pm

Is-Sibt:  8.30am – 10.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21442553

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali tas-Salvatur

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja l-Qadima tat-Trasfigurazzjoni

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ San Pietru

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday06:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday06:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:45MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ Sant’ Andrija

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Sidtna tal-Mirakli

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday17:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tat-Twelid tal-Verġni Marija

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Santa Marija (ta’ Duna)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella taċ-Ċimiterju

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Bniet
MUSEUM Subien (Lija u Balzan)

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)
Grupp Fund Raising
Grupp Folk
Kor Parrokkjali Tabor
Grupp Anzjani
Grupp Liturġija
Grupp EBDA
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Leġjun ta' Marija (Nisa u Rġiel)
Għaqda Kariżmatiċi
Grupp Familji Nsara
Grupp Mother and Baby

Fratellanzi

Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza taċ-Ċintura
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Dar tal-Anzjani San Pietru
St Angela Kinderkarten
Skola Primarja Lija / Balzan, Kulleġġ Santa Tereża