Parroċċa ta’ Ħal Qormi – San Sebastjan

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Dun Ewkarist Zammit


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 7,905
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 2,740

 

Fis-sena 1889, qrib l-istatwa ta’ San Bastjan, li kienet ġiet imtella’ b’radd ta’ ħajr wara l-pesta ta’ l-1813, inbniet knisja ddedikata lil San Sebastjan, li fl-1918 saret viċi-parroċċa u parroċċa fl-1936. Il-knisja kienet żgħira wisq għan-nies u għalhekk inbniet knisja oħra ftit ‘il bogħod.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Dun Ewkarist Zammit

Numru: 79251317


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Parroċċa San Sebastjan,

Triq San Bartilmew,

Ħal Qormi  QRM 2182

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa:

9.00am – 10.30am u 5.00pm – 7.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21486350

Email tal-Uffiċċju: parrocca.qormi.sb@maltadiocese.org

  • € 0.00

Knisja Parrokkjali

Knisja Arċipretali ta’ San Sebastjan

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday06:30Sajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:30Sajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday08:30Sajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00Sajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday06:30Sajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday08:00Sajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday16:30Sajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:30Sajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30Sajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:45Sajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:30Sajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00Sajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30Sajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00Sajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00Sajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Kappella Madonna tad-Duluri

Il-Ħadd / Sunday08:15Sajf u Xitwa

Kappella tar-Rużarju

Il-Ħadd / Sunday07:00Sajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:30Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00Sajf

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Bniet
MUSEUM Subien

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Familja

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Ladies' Circle
Grupp taż-Żgħażagħ IMPACT
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Leġjun ta' Marija (Irġiel u Nisa)
Grupp Familji Nsara
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)

Fratellanzi

Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza tad-Duluri
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Dar Pinto (Smart Care)
Skola Medja tal-Ħandaq, Kulleġġ San Injazju
Skola Sekondarja tal-Ħandaq, Kulleġġ San Injazju
Skola Primarja San Bastjan, Kulleġġ san Injazju