Parroċċa tal-Qawra

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: P. Andrew Galea OFM Conv


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 13,679
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 2,500

 

L-inħawi tal-Qawra u Buġibba, ġewwa San Pawl il-Baħar, raw żvilupp mgħaġġel fil-popolazzjoni. Din iż-żona kienet f’idejn il-komunità tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali ta’ San Pawl il-Baħar. Il-quddies għan-nies residenti u tas-sajf, kien isir fil-knisja ċkejkna ta’ San Massimiljan u kappelli oħra. L-idea li tinbena knisja akbar kienet ilha tberren f’moħħ l-awtoritajiet ekkleżjastiċi. Fid-29 t’Awwissu 1993 sar it-tberik tal-ewwel ġebla tal-knisja l-ġdida, u tliet snin wara, fis-sajf tal-1996, għalkemm mhux kompletament lesta, beda jsir il-quddies fil-knisja l-ġdida. Il-knisja, fuq pjanta tal-Perit Richard England, hi ddedikata lil San Franġisk t’Assisi u  hija mmexxija mill-Patrijiet Fanġiskani Konventwali. B’digriet tat-8 ta’ Diċembru 2004, il-Qawra ġiet dikjarata parroċċa ddedikata lil San Franġisk fl-Għoti tal-Pjagi.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: P. Andrew Galea OFM Conv


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Kunvent ta’ San Franġisk,

Triq Annetto Caruana,

Qawra  SPB 1211

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Erbgħa: 4.30pm – 6.00pm

Is-Sibt:  9.30am – 11.00am

Numru tal-Uffiċċju: 27577088

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ San Franġisk t’Assisi

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ San Massimiljanu Kolbe

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday08:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:00MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday19:00MaltiSajf

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Liturġika
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Djakonija

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Fund Raising
Grupp Marriage Matters (Belong)
Grupp Qawmien
Grupp Marta u Marija (nisa għall-oħrajn)
Grupp OMEGA (pensjonanti rġiel)
Grupp STAND (persuni b'abilitajiet differenti)
Grupp tal-Katekiżmu
Grupp Expressions
Grupp Rising Sun
Kor Santa Klara
Grupp Pre-Youths LIFE Qawra
Grupp Abbatini
Grupp A.A.

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Leġjun ta' Marija
Grupp Familji Nsara

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found