Parroċċa ta’ Ħal Qormi – San Ġorġ Martri

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Kan. Mario Mangion


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 8,844
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 2,870

 

Ħal Qormi hu wieħed mill-parroċċi li diġà kienu jeżistu fl-1436. Għoxrin sena wara din id-data nbniet knisja oħra bit-tħabrik tal-Kappillan Dun Ġulju Lombardi u fl-1584 inbniet il-knisja li hemm illum. Fl-1680 inbniet il-koppla u fl-1684 żdidulha l-kampnari. Fit-30 ta’ Ġunju 2019, l-Arċisqof Charles J. Scicluna għolla lil din il-knisja għad-dinjità ta’ Kolleġġjata.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Kan. Mario Mangion


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Nr. 95,  Triq San Ġorġ,

Ħal Qormi  QRM 1239

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta mid-9.00am sal-11.00am u mill-5.00pm sas-7.00pm.
Il-Ġimgħa mill-5.00pm sas-7.00pm.

Numru tal-Uffiċċju: 21492997

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Kolleġġjata ta’ San Ġorġ Martri

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:15MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday16:30MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Kappella ta’ San Pietru

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja Madonna tal-Ħlas

Il-Ħadd / Sunday16:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ Santa Katerina

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ San Frangisk de Paule

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Santa Marija tal-Blat

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tac-Ċimiterju tar-Riżurezzjoni

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tal-Lunzjata

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tal-Vitorja

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella tas-Sagra Familja

It-Tnejn / Monday07:45MaltiSajf u Xitwa
L-Erbgħa / Wednesday07:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ġimgħa / Friday07:45MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:15MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Madonna ta’ Qrejċa

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Bniet
MUSEUM Subien

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Fuljett
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Żgħażagħ

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Link Youths
Kor
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Moviment Kariżmatiku Kattoliku
Għaqda Leġjun ta' Marija (Irġiel, Nisa u Subien)
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)
Grupp Familji Nsara

Fratellanzi

Fratellanza ta' San Ġużepp
Fratellanza taċ-Ċintura
Fratellanza ta' San Mikiel
Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

No items found