Parroċċa ta’ Ħal Safi

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Kan. Ivan Scicluna


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 2,641
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 700

 

Għal żmien twil, Ħal Safi kien parti mill-parroċċa ta’ Bir Miftuħ u kappella ċkejkna dedikata lill-Konverżjoni ta’ San Pawl żgur kienet mibnija sa minn qabel l-1564. L-Isqof Tumas Gargallo għażel din il-knisja biex tkun dik parrokkjali minn fost knejjes oħra żgħar fir-raħal u waqqafha bħala parroċċa fit-13 t’April 1598. Il-bini tal-knisja preżenti, fuq stil doriku, beda fl-1726, fi żmien il-kappillan Ġużepp Caruana u tlesta fl-1740. L-Isqof Vincenzo Labini kkonsagra l-knisja fl-10 t’Ottubru 1784.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Kan. Ivan Scicluna

Numru: 79650711


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

21, Domus Curialis,

Triq Santa Marija,

Ħal Safi  SFI 1211

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta u l-Ħamis:  4.30pm – 5.30pm

Il-Ġimgħa: 4.30pm – 6.30pm

Is-Sibt:  9.00am -11.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21649223

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali tal-Konverżjoni ta’ San Pawl

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

No items found

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Bniet
MUSEUM Subien

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Katekeżi
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Djakonija

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Kelma tal-Ħajja
Kor Sine Macula
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Leġjun ta' Marija

Fratellanzi

Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Skola Primarja Safi, Kulleġġ San Benedittu
Safi Day Centre