Parroċċa ta’ San Ġiljan

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Dun Paul Mizzi


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 11,653
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 4,000

 

Fl-1682 il-knisja ż-żgħira li kien hemm fuq l-għolja ta’ Qaliet tkabbret u fl-1848 saret viċi-parroċċa ta’ Birkirkara. Fl-1854 reġgħet tkabbret u fl-1891 saret parroċċa.  Fi żmienna, il-knisja l-qadima ta’ Lapsi, kif kienet magħrufa, kienet wisq żgħira għan-nies li marru joqogħdu San Ġiljan u, fl-1961, beda l-bini tal-knisja l-ġdida li tlestiet fl-1968. Il-Papa Ġwanni Pawlu II, fiż-żjara tiegħu f’Malta fl-1990, iltaqa’ mal-intellettwali Maltin f’din il-knisja.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Dun Paul Mizzi


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

115, Triq Lapsi,

San Ġiljan  STJ 1260

Ħinijiet tal-Uffiċċju

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa

Mid-9.30am sas-1.00pm.

Waranofsinhar b’appuntament.

Numru tal-Uffiċċju: 21380270

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ San Ġiljan

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday09:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday19:00MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday12:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiXitwa
Il-Ħadd / Sunday19:00MaltiSajf

Żoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ Lapsi

Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:45MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Kunċizzjoni

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday17:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Madonna tal-Parir it-Tajjeb

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday21:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30IngliżSajf u Xitwa

Kappella ta’ Santa Rita

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday08:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella tal-Millennju

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Monasteru ta’ Santa Klara

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

Monasteru tas-Sorijiet Klarissi
The Millenium Chapel - Augustinian Fathers
Kunvent tas-Sorijiet tas-Sacred Heart

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien

Faċilitajiet

Book Centre

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

St Julian's Choral Group
Tabor Prayer Group
Grupp Nisa Ġiljaniżi
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Leġjun ta' Marija (Irġiel, Nisa u Tfal)
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti u Tfal)

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Al-Fateh Arab School
Skola Primarja San Ġiljan, Kulleġġ Santa Klara
Sptar Zammit Clapp
The Sacred Heart College