Parroċċa tar-Rabat

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Dun Joseph Mizzi


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 11,936
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 3,100

 

Il-Kolleġġjata Bażilika ta’ San Pawl hi mibnija fuq il-foss tal-belt Rumana Melita li kienet tħaddan ukoll parti sewwa mir-Rabat. Hi wkoll mibnija fuq għar fejn skont tradizzjoni qadima kien jgħammar San Pawl tul it-tliet xhur li dam Malta fis-sena 60 w.Kr. Fl-1336, l-Isqof ta’ Malta, Ilarju, sejħilha ecclesia Sancti Pauli de crypta u semma wkoll iċ-Ċimiterju u l-foss tagħha.
Tul is-snin inbnew żewġ knejjes fuq dan l-għar mill-Ordni ta’ San Ġwann iddedikati lil San Publiju.  Il-knisja ta’ San Pawl li hemm illum inbniet bil-ġenerożitá tan-nobbli Guzmana Navarra fuq il-pjanta ta’ F. Bonamico fl-1653 u tlestiet minn Lorenzo Gafà fl-1683. Din inbniet flok oħra medjevali.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Dun Joseph Mizzi

Numru: 21454467


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

37, Dar Parrokkjali,

Triq il-Kbira

Rabat RBT 1013

 

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn: Mid-9.00am sal-10.30am u mill-4.30pm sas-6.00pm

L-Erbgħa u l-Ġimgħa: Mill-4.30pm sas-6.00pm

Is-Sibt:Mid-9.00am sal-10.30am

Numru tal-Uffiċċju: 21454467

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Kolleġġjata Bażilika ta’ San Pawl

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday16:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday12:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

Żona Nigret – Ċentru Pastorali San Luqa

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa

Żona tal-Baħrija – Knisja ta’ San Martin

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday17:30MaltiXitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Kappella Marija Omm il-Knisja – Depiro Youth Centre

Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ San Katald

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Duna

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ San Mark (Patrijiet Agostinjani)

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ San Publiju

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ San Sebastjan

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Sant’Agata (Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl)

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday19:15MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiXitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ Santa Katerina – Tad-Daħla

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Patrijiet Franġiskani Minuri)

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Kunċizzjoni – Ir-Rabat

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday17:30MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiXitwa
Is-Sibt / Saturday17:30MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday16:30MaltiXitwa
Il-Ħadd / Sunday17:30MaltiSajf

Knisja tal-Lunzjata (Patrijiet Karmelitani)

Il-Ħadd / Sunday16:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Madonna tal-Għar (Patrijiet Dumnikani)

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday12:15MaltiXitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:15IngliżSajf u Xitwa

Knisja tat-Twelid tal-Madonna – Mtaħleb

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tat-Twelid tal-Madonna – Tas-Salib

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tat-Twelid tal-Verġni Marija – Ta’ Qasgħa

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Santwarju Madonna tas-Saħħa (Patrijiet Franġiskani Konventwali)

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa

Kappella ta’ Sant’ Anton Abbati (il-Buskett)

Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

Kunvent tas-Sorijiet ta' San Ġużepp tal-Apparizzjoni
Kunvent tas-Sorijiet Dumnikani
Kunvent tas-Sorijiet tad-Dorotej
Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl
Kunvent tad-Dumnikani
Kunvent tal-Patrijiet Agostinjani

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Santa Martha (tindif tal-Knisja)
Grupp Sant' Anna (żjarat lill-anzjani)
Grupp Adoraturi
Grupp Lectio Divina
Grupp Ruth - Nisa Romol
Grupp Irġiel Romol
Grupp Nimxi Waħdi (Nisa Separati)
Grupp Tiberja Youths
Grupp Tiberja Familja
Grupp ta' Talb
Kor Parrokkjali
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Leġjun ta' Marija
Komunità Ħajja Nisranija
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti u Koppji Miżżewġa)

Fratellanzi

Fratellanza ta' San Pawl
Fratellanza ta' San Mikiel
Fratellanza tad-Duluri
Fratellanza tal-Kunċizzjoni
Fratellanza tal-Qalb ta' Ġesù
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Rabat Health Centre
Dar Saura
Villa Messina (Care Malta)
St. Elizabeth Home (Prime Care)
Skola Primarja Baħrija, Kulleġġ San Nikola
St. Angela Kindergarten School
The Archbishop's Seminary School
St. Paul's Missionary College
Skola Medja Rabat, Kulleġġ San Nikola
Skola Primarja Rabat, Kulleġġ San Nikola