Parroċċa ta’ Ħal Tarxien

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Dun Christopher Ellul


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 9,464
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 2,800

 

Ħal Tarxien sar parroċċa fil-1592 u l-knisja ddedikata lil-Lunzjata nbniet fil-post fejn fl-antik kien hemm tliet knejjes żgħar dedikati lil San Pawl, San Luqa u San Nikola. It-titular li hemm illum tpinġa minn Pietro Gagliardi fl-1874.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Dun Christopher Ellul

Numru: 99472641


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

35, Triq il-Kbira,

Ħal Tarxien TXN 2554

Ħinijiet tal-Uffiċċju
It-Tnejn: 10:30am – 11:30am
It-Tlieta​: 5:00pm – 6:00pm
Il-Ħamis: 5:00pm – 6:00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21828153 / 79429291

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Marija Annunzjata

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday06:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ Kristu Rxoxt (Tal-Erwieħ)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:15MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiXitwa
Is-Sibt / Saturday18:15MaltiXitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ San Bartilmew Appostlu

Is-Sibt / Saturday19:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja Ta’ San Nikola Ta’ Tolentino

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday06:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja Ta’ Santa Marija (Tar-Rokna)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Katekeżi
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Tfal
Kummissjoni Żgħażagħ

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Tarxien Youth Centre
Tarxien Pageant Group
Grupp Nisa Romol
Mother’s Prayers Group
Grupp Lectio Divina
Grupp Irġiel
Grupp Anzjani
Kor KIDS
Kor Parrokkjali Magnifikat
Grupp Ċelloli Parrokkjali għall-Evanġelizzazzjoni
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

MUSEUM Subien
Żgħażagħ Azzjoni Kattolika (ŻAK)
Għaqda Leġjun ta’ Marija
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti),
Grupp Familji Nsara
Grupp Kariżmatiku
Moviment tal-Fokolarini

Fratellanzi

Fratellanza tal-Kunċizzjoni
Fratellanza tas-Sagrament
Fratellanza tal-Madonna tad-Duttrina
Fratellanza tal-Madonna taċ-Ċintura
Fratellanza tal-Madonna tar-Rużarju

Realtajiet Ċiviċi

No items found