Parroċċa tas-Siġġiewi

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Dun Josef Mifsud


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 9,318
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 2,500

 

Is-Siġġiewi ilu parroċċa minn qabel l-1436 iżda mill-knisja l-qadima ma fadalx ħlief parti minn kappella. Il-knisja li hemm illum bdiet tinbena fl-1675 fuq disinn ta’ Lorenzo Gafà u tlestiet tlettax-il sena wara. Ġiet iddedikata lil San Nikola ta’ Bari. Fl-1862 tkabbret fuq disinn ta’ Dr Nikola Zammit.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Dun Josef Mifsud


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

37, Triq il-Parroċċa,

Is-Siġġiewi  SĠW 1530

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn, l-Erbgħa, il-Ġimgħa:

4.30pm – 6.00pm (xitwa) u 5.30pm – 6.30pm (sajf)

Is-Sibt:

9.30am – 11.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21460827

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Arċipretali ta’ San Nikola ta’ Bari

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday05:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:15MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:45MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:15MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday19:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ San Mark

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday08:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ċwerra

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ħax-Xluq

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tal-Madonna tal-Karmnu fil-Fawwara

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tal-Madonna tal-Providenza

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Dar tal-Providenza

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ San Niklaw

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Santa Margerita

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tal-Lunzjata fil-Fawwara

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tal-Lunzjata tal-Għolja

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Ċentru Pastorali Trinità Qaddisa

L-Erbgħa / Wednesday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ġimgħa / Friday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:15MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

Dar tal-Providenza

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien
MUSEUM Bniet

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Formazzjoni Nisranija
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Patrimonju Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Mothers' Prayer Group
Grupp Romol
Grupp Faith Alive Youths
Kor Parrokkjali
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Moviment Kariżmatiku
Għaqda Leġjun ta' Marija
Grupp Kelma tal-Ħajja
Grupp Familji Nsara
Għaqda Żgħażagħ Azzjoni Kattolika (ŻAK)
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)

Fratellanzi

Fratellanza ta' San Ġużepp
Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Skola Primarja tas-Siġġiewi, Kulleġġ San Injazju
Siġġiewi Day Centre