Parroċċa tal-Kalkara

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Amministratur: Mons Nicholas Pace


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 3,105
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,000

 

Meta l-Kalkara bdiet timtela bin-nies, fl-1890, inbniet knisja dedikata lil San Ġużepp u ġiet ikkonsagrata fis-sena 1921. Din il-knisja ġġarrfet bil-bombi fil-gwerra u flokha nbniet dik preżenti, f’post aktar ċentrali. Il-Kalkara saret parroċċa fl-1897.


Dettalji tal-Amministratur

 

Isem: Mons Nicholas Pace


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Misraħ l-Arċisqof Gonzi,

Kalkara,  KKR 1511

Ħinijiet tal-Uffiċċju

 

 

Numru tal-Uffiċċju: 21826438

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ Santa Barbara – ta’ Santa Liberata (tal-Patrijiet Kapuċċini)

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella ta’ Wied Għammieq

It-Tnejn / Monday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30MaltiSajf u Xitwa

Kappella tas-Salvatur

Il-Ħadd / Sunday19:15MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

Kunvent tal-Patrijiet Kappuċċini

Programmi Kateketiċi

Duttrina Bniet
MUSEUM Subien

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Kateketika

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Adolexxenti u Żgħażagħ
Grupp Nisa Kalkariżi
Kor taż-Żgħażagħ
Kot tat-Tfal Angel Voices
Kor Parrokkjali San Ġużepp
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Tiġdid Kariżmatiku

Fratellanzi

Arċikonfraternità San Ġużepp

Realtajiet Ċiviċi

Skola Sekondarja Verdala, Kulleġġ Santa Margerita
Skola Primarja Kalkara, Kulleġġ Santa Margerita