Parroċċa ta’ Marsaxlokk

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Amministratur: Kan. George Spiteri


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 3,988
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,100

 

Marsaxlokk, mill-qedem, kien meqjus bħala post imqaddes, kif jixhdu l-fdalijiet li hemm fl-inħawi tas-Silġ. Għal żmien twil, minħabba l-biża’ tal-furbani, in-nies ma baqgħux jgħammru hemm iżda għall-ħabta tal-1890 il-post reġa’ beda jiġbed in-nies, l-aktar fis-sajf, u għalhekk inbniet il-knisja dedikata lill-Madonna ta’ Pompej li saret knisja parrokkjali fl-1897. F’dawn l-aħħar tletin sena, fit-8 ta’ Mejju, nhar l-anniversarju tad-dedikazzjoni tas-Santwarju tal-Madonna f’Pompej ħdejn Napli, fil-parroċċa qed isir pellegrinaġġ nazzjonali. Il-Knisja Parrokkjali hi Santwarju Marjan.


Dettalji tal-Amministratur

 

Isem: Kan. George Spiteri


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

39, Pjazza Madonna ta’ Pompej,

Marsaxlokk MXK 1300

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn, l-Erbgħa, l-Ħamis u l-Ġimgħa:  8.00am – 12.00pm

Wara nofsinhar bl-appuntament.

Numru tal-Uffiċċju: 21650662

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Santwarju tal-Madonna ta’ Pompej

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja Madonna tad-Duluri

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja Madonna tas-Silġ

Il-Ħadd / Sunday05:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiXitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday06:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella ta’ San Pietru (Martri Dumnikan)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM subien

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Żgħażagħ u Adolexxenti
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Kuntatt
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Tfal

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Għaqda Tourists Welcomers
Grupp Żgħażagħ Xlukkajri
Grupp Ommijiet għat-Talb tal-Vokazzjonijiet
Grupp Kelma tal-Ħajja
Kor taż-Żgħażagħ Kordi
Kor Parrokkjali (tfal u kbar) Beata Mater
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda ŻAK
Għaqda Leġjun ta' Marija
Għaqda Neo-Katekumenali
Għaqda Tiġdid Kariżmatiku
Għaqda Appostolat tar-Rużarju
Grupp Familji Nsara
Grupp Ħniena Divina

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Skola Primarja ta' Marsaxlokk, Kulleġġ San Tumas Moor

Informazzjoni Riżervata għall-Parroċċa