Parroċċa tal-Imġarr

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Amministratur: Dun Noel Vassallo


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 4,840
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 2,100

 

In-nies tal-Imġarr, minħabba ‘l bogħod li kellhom għall-knisja, kienu ilhom jixtiequ li l-knisja ż-żgħira ta’ Santa Marija li kellhom fir-raħal issir parroċċa. Ix-xewqa tagħhom seħħet fl-1898 u minnufih bdew jaħsbu għall-bini ta’ knisja ġdida. Bix-xogħol u t-tħabrik tan-nies kollha tar-raħal, il-knisja tlestiet fis-sena 1946.


Dettalji tal-Amministratur

 

Isem: Dun Noel Vassallo


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

47, Triq Dun Edgar,

L-Imġarr  MĠR 1340

Ħinijiet tal-Uffiċċju

L-Erbgħa u l-Ġimgħa: 4.00pm – 6.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21572578

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday19:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday05:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ Sant’Anna fiż-Żebbiegħ

Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30MaltiSajf u Xitwa
It-Tlieta / Tuesday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ġimgħa / Friday18:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Madonna ta’ Hodegitria (Ta’ Binġemma)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani

Programmi Kateketiċi

Katekeżi għat-tfal

Faċilitajiet

Sala Parrokkjali Dun Edgar

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Lejla Mġarrija
Kummissjoni Ġimgħa Kbira
Kummissjoni Familja

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Oratorju Qalb bla Tebgħa ta' Marija
Grupp Ċimiterju Madonna tal-Karmnu
Grupp Knisja
Imġarr Folk Group
Grupp Rużarju
Grupp Marjani tal-Oratorju
Kor J.A.M.
Kor Parrokkjali Reġina Ceoli
E.B.D.A.
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Grupp ŻAK
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti Nisa)

Fratellanzi

Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Mġarr Day Centre
San Anton School
San Andrea School
Skola Primarja Mġarr, Kulleġġ San Nikola