Parroċċa tal-Mellieħa

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Dun Joe Caruana


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 12,738
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 2,100

 

Il-Mellieħa hi waħda mill-għaxar parroċċi msemmija f’dokument tas-sena 1436, imma spiċċat minn parroċċa meta tbattlet min-nies minħabba l-biża’ tal-furbani. Iżda d-devozzjoni għas-santwarju tal-Madonna, l-eqdem wieħed f’pajjiżna, ma spiċċax fix-xejn. Il-Mellieħa reġgħet saret parroċċa fl-1844 u fil-5 ta’ Settembru 1883 tbierket l-ewwel ġebla tal-Knisja l-ġdida mill-Kappillan Dun Franġisk Mallia Magri. Il-Knisja tbierket mill-Isqof Pietru Pace fil-5 ta’ Settembru 1897. Din ġiet konsagrata mill-Isqof Mawru Caruana fit-18 ta’ Frar 1930.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Dun Joe Caruana

Numru: 99973186


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Misraħ il-Parroċċa,

Mellieħa  MLĦ 1071

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Ħamis: 4.30pm – 6.00pm

Is-Sibt:  9.30am – 11.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21523449

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Arċipretali ta’ Marija Bambina

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00IngliżSajf u Xitwa

Kappella tal-Madonna tal-Fidwa f’Selmun

Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella tal-Madonna tal-Kunċizzjoni (Tal-Aħrax)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Liturġija

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

No items found

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Leġjun ta' Marija (Irġiel u Nisa)
Għaqda Familji Nsara
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found