Parroċċa ta’ Ħaż-Żebbuġ

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Dun Albert Buhagiar


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 13,785
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 3,850

 

Ħaż-Żebbuġ ilu parroċċa minn qabel is-sena 1436. Il-knisja bdiet tinbena fis-sena 1632 u ftit wara tkabbret kif inhi llum fuq disinn ta’ Tommaso Dingli. Saret Arċipretali fis-sena 1829.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Dun Albert Buhagiar


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

“Dar San Ġużepp”,

Misraħ l-Isptar,

Ħaż-Żebbuġ ZBG 2241

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta:  9:30am – 11:30 am

Il-Ġimgħa:  4:30pm – 6:00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21460800

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Arċipretali ta’ San Filep ta’ Aġira

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday06:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday19:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiXitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf

Knisja ta’ Santa Marija (Ħal Muxi)

Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ San Ġakbu

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Santa Marija “Ta’ Mamo”

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Santu Rokku

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tal-Abbandunati

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tal-Lunzjata

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tal-Madonna tad-Dawl

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tal-Madonna tal-Grazzja

Is-Sibt / Saturday20:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Viżitazzjoni (Wied Qirda)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Ħal Mula

Is-Sibt / Saturday19:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella tal-Kunċizzjoni

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tal-Madonna tad-Duluri

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

Azzjoni Kattolika Bniet
MUSEUM Subien
MUSEUM Bniet

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Midja

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp L-Anġli Tagħna (għall-persuni bi bżonnijiet speċjali)
Mother's Prayer Group
Mother and Baby Group
Lampade Viventi
Kor Parrokkjali
Grupp Faraġ
Ċentru Adolexxenti u Żgħażagħ Ta’ Warda
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Moviment Kariżmatiku Kattoliku
Għaqda Leġjun ta’ Marija
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)
St. Dorothy's Convent

Fratellanzi

Fratellanza ta' San Ġużepp
Fratellanza tal-Karità
Fratellanza taċ-Ċintura
Fratellanza tad-Duluri
Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Xelter Residenzjali ta' Riabilitazzjoni għall-irġiel Et Iris
Komunità Terapewtika ta' San Blass
St. Dorothy's School
Skola Primarja Żebbuġ, Kulleġġ San Injazju