Parroċċa tal-Belt Valletta – San Duminku

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: P. Michael Camilleri OP


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 2,216
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 900

 

Il-Knisja tad-Dumnikani fil-Belt Valletta saret il-parroċċa ewlenija u matriċi tal-istess belt mill-Papa San Piju V bil-Bolla Appostolika Ex Debito Pastoralis tat-2 ta’ Lulju 1571. Il-knisja oriġinali, mibnija minn Ġlormu Cassar, kellha tinħatt 200 sena wara minħabba l-ħafna ħsarat bit-terremot tal-1693. Saret Bażilka Minuri fl-1816. Il-knisja l-ġdida ġiet ikkonsagrata fil-15 t’Ottubru 1889.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: P. Michael Camilleri OP

Numru: 99883297


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Triq San Duminku,

Il-Belt Valletta,  VLT 1603

Ħinijiet tal-Uffiċċju

Is-Sibt: 9.30am – 11.00am

L-Erbgħa: 4.30pm – 6.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21247535

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Bażilika ta’ Sidtna Marija tal-Portu Salvu u ta’ San Duminku

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:15MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu (Patrijiet Karmelitani)

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday10:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Konkatidral ta’ San Ġwann

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:45MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ Ġesù Redentur (tas-Sagramentini)

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:15MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ San Franġisk (Patrijiet Franġiskani Konventwali)

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday10:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday17:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ San Ġakbu

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday12:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ Santa Barbara

Il-Ħadd / Sunday11:00ĠermaniżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday12:00IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:30TagalogSajf u Xitwa

Knisja ta’ Santa Katerina d’Italia

Il-Ħadd / Sunday10:00TaljanSajf u Xitwa

Knisja ta’ Santa Marija Maddalena

It-Tlieta / Tuesday08:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Madonna ta’ Damaxxena

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00GriegSajf u Xitwa

Knisja tal-Madonna tal-Vitorja

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja u Monasteru ta’ Santa Katerina

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:25MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:25MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Kor Parrokkjali
Grupp tal-Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Mixja Neokatekumenali
Grupp Kariżmatiku
Leġjun ta' Marija (Nisa)
Xirka tal-Isem Imqaddes t'Alla
Terz'Ordni tad-Duluri
Terz'Ordni Lajċi Dumnikani

Fratellanzi

Fratellanza ta' San Vinċenz Ferreri
Fratellanza tal-Ħniena
Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

No items found

Informazzjoni Riżervata għall-Parroċċa