Parroċċa ta’ Pembroke

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Dun Aayrton Ray Muscat


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 3,545
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,200

 

Il-medda ta’ art bejn il-Bajja ta’ San Ġorġ u Baħar iċ-Ċagħaq, magħrufa bħala Pembroke, kienet okkupata mill-militar Ingliż għal żmien twil. Xi priġunieri Ġermaniżi Kattoliċi kienu bnew kappella żgħira lejn it-tmiem tal-aħħar tal-gwerra. Mat-tmiem tal-bażi militari Ingliża f’Malta, xi Maltin bdew jokkupaw xi postijiet li kellhom is-servizzi Ingliżi meta l-Gvern kien ta xi plots. Il-kappella ġiet irranġata mill-Perit Richard England fuq stedina tal-kappillan ta’ San Ġiljan. Imbagħad Pembroke inqata’ mill-Parroċċa ta’ San Ġiljan meta l-Ibraġ sar Żona Pastorali Awtonoma u għalhekk sar parti miż-żona tal-Ibraġ. Billi l-inħawi baqgħu jiżdiedu fil-popolazzjoni, Pembroke sar Żona Pastorali Awtonoma għalih fl-1998. Sar Parroċċa fit-8 ta’ Diċembru 2004 bil-Knisja dedikata lil Kristu Rxoxt.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Dun Aayrton Ray Muscat


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

35, “Ċentru Kristu Rxoxt”,

Triq G. Mitrovich,

Pembroke  PBK  1016

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta:  9.00am – 10.00am

Il-Ħamis:  5.30pm – 6.15pm

Numru tal-Uffiċċju: 21372740

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Rxoxt

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

No items found

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Attivitajiet Soċjali
Kummissjoni Adolexxenti

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Familji
Grupp Żgħażagħ
Grupp Adolexxenti
Kor
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

No items found

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found