Parroċċa tal-Balluta

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Amministratur: P. Joe Saliba O.Carm


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 5,164
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,500

 

Ġewwa San Ġiljan, fil-bajja tal-Balluta, sa mis-sena 1859, kien hemm knisja ddedikata lill-Madonna tal-Karmnu li kienet inbniet mill-Fratellanza tal-Karmnu tal-Belt Valletta. Fl-1877 il-knisja nbniet mill-ġdid u ngħatat lill-patrijiet Karmelitani li reġgħu bnewha fl-1900. Fl-1958 reġgħet inbniet mill-ġdid u fl-1974 saret parroċċa.


Dettalji tal-Amministratur

 

Isem: P. Joe Saliba O.Carm


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Kunvent tal-Karmnu,

Triq it-Torri,

Sliema,  SLM 1600

Ħinijiet tal-Uffiċċju
It-Tnejn: 5.30pm – 6.30pm
L-Erbgħa u l-Ġimgħa: 5.00pm – 6.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21344306

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Kappella ta’ Casa Leone XIII

Is-Sibt / Saturday18:30IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30IngliżSajf u Xitwa

Kappella ta’ San Injazju

Il-Ħadd / Sunday10:00IngliżSajf u Xitwa

Ċentru Pastorali Ġesù Ħabib

It-Tnejn / Monday18:00MaltiSajf u Xitwa
It-Tlieta / Tuesday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħamis / Thursday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ġimgħa / Friday18:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
L-Erbgħa / Wednesday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Liturġija

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Terz’Ordni Karmelitan
Għaqda Leġjun ta’ Marija
Gruppi Familji Nsara,
Grupp Tqassim Fuljetti tal- Parroċċa
Grupp Ministri Straordinarji tat-Tqarbin,
Grupp Letturi
Kor Parrokkjali
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Azzjoni Kattolika
Grupp YLOM Teens
Grupp KITANI
Grupp 60+
Grupp Lectio Divina
Grupp Ħniena Divina

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found