Parroċċa tal-Imqabba

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Amministratur: Dun Blake Camilleri


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 3,525
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,200

 

L-Imqabba saret parroċċa fl-1598 u sakemm inbniet il-knisja ta’ Santa Marija li hemm illum, bħala knisja parrokkjali intużat il-knisja ta’ San Bażilju. Il-knisja ta’ llum inbniet fl-1699 u ġarrbet ħafna ħsara fl-aħħar gwerra tant li x-xogħol ta’ tiswija baqa’ sejjer sal-1947.


Dettalji tal-Amministratur

 

Isem: Dun Blake Camilleri

Numru: 79988460


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

35, Pjazza tal-Knisja,

Mqabba  MQB 1013

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn: 7.00pm – 8.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21649306

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday06:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:45MaltiSajf
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:50MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday08:00MaltiSajf
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday08:00MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ San Bażilju

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ San Mikiel

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Santa Katerina

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella taċ-Ċimiterju ta’ Ġesù Nazzarenu

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

Duttrina tal-Bniet

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Grupp Irġiel

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Għaqda Anzjani
Grupp Koppji
Grupp Żgħażagħ Missjunarji Mqabba
Grupp Mixja wara Ġesù
Żgħażagh YUT
Grupp Ħniena Divina

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Leġjun ta' Marija (Nisa u Rġiel)
MUSEUM Subien
Għaqda Kongregazzjoni Marjana
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)

Fratellanzi

Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza tal-Kunċizzjoni
Fratellanza tas-Santissimu Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Skola Primarja Mqabba, Kulleġġ San Benedittu