Parroċċa tal-Belt Valletta – Tar-Rit Grieg (Biżantin)

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Papàs: Rev. Papàs Martin Żammit


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 

Din hi Parroċċa Personali li tieħu ħsieb il-Kattoliċi tar-Rit Grieg (Biżantin) fid-Djoċesi ta’ Malta u Għawdex. Twaqqfet fl-1530 għall-Griegi li ġew mal-Kavallieri ta’ San Ġwann minn Rodi u li kienu f’komunjoni sħiħa mal-Knisja Kattolika. Il-parroċċa tikkomprendi żewġ knejjes fil-Belt Valletta: Santa Marija Damaxxena u San Nikola.


Dettalji tal-Papàs

 

Isem: Rev. Papàs Martin Żammit

Numru: 99256462


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Greek Catholic Church, Our Lady of Damascus,
132a, Triq l-Arċisqof, il-Belt Valletta

Ħinijiet tal-Uffiċċju

B’appuntament.

L-Erbgħa: 8.00am – 12.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 99256462

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Griega-Kattolika ta’ Sidtna Marija ta’ Damasku (Tal-Griegi)

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

No items found

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

No items found

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

No items found

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

No items found

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found