Parroċċa tal-Imsida

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Dun Mario Mifsud


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 13,587
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 2,500

 

L-Imsida saret parroċċa fl-1867 u sas-sena 1889 bħala knisja parrokkjali kien hemm il-knisja antika tal-Kunċizzjoni. Il-knisja li hemm illum, dedikata lill-Patroċinju ta’ San Ġużepp, infetħet għall-kult fis-sena 1889. B’digriet tad-19 ta’ Marzu 2019 il-Knisja Parrokkjali saret Arċipretali.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Dun Mario Mifsud


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

92, Triq il-Knisja,

Imsida  MSD 1531

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It Tnejn u l-Ħamis:  4.30pm – 5.45pm

L-Erbgħa u l-Ġimgħa:  9.30am – 11.00am

Is-Sibt:  9.00am – 10.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21334949

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Arċipretali ta’ San Ġużepp

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday17:15MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja tal-Kunċizzjoni

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tas-Sorijiet Franġiskani

Il-Ħadd / Sunday07:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:20MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:15MaltiSajf u Xitwa

Kappella San Tumas Moore, Università ta’ Malta

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:10MaltiSajf
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:20MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday12:30MaltiXitwa
Is-Sibt / Saturday19:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00IngliżSajf u Xitwa

Kappella tad-Dar Manwel Magri

Is-Sibt / Saturday19:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesù

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Bniet Swatar
MUSEUM Subien

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

No items found

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

No items found

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Msida Day Centre
Sir Anthony Mamo Oncology Centre
Sptar Mater Dei
St. Mark's Residence
Jasmine Home
Marina Palace Home
Kulleġġ San Ġorġ Preca, Education Hub
Skola Primarja Msida, Kulleġġ Santa Tereża
St. Angela Kindergarten
Ġ.F. Abela Junior College
Università ta' Malta