Parroċċa tal-Imtarfa

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Dun Renè Vella


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 2,566
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 800

 

L-Imtarfa, li qabel kienet tagħmel parti mill-Parroċċa tar-Rabat, rat żieda fil-popolazzjoni f’dawn l-aħħar snin. Għal żmien twil kienet tintuża l-knisja ta’ Santa Luċija għan-nies li joqogħdu fl-Imtarfa, knisja li nbniet għall-ħabta tas-sena 1460. Imbagħad, wara li telqu l-Ingliżi minn Malta, għall-ħabta tal-1980, flok il-knisja ta’ Santa Lucija, bdiet tintuża l-knisja ta’ San Oswald li kienet il-knisja tal-isptar militari tal-Ingliżi. Imbagħad inħass il-bżonn ta’ Ċentru Pastorali u ta’ Knisja ġdida u ikbar. Fid-19 ta’ April 2000 l-Imtarfa saret Zona Awtonoma u fit-8 ta’ Diċembru 2004 ġiet dikjarata Parroċċa.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Dun Renè Vella


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Ċentru Parrokkjali Santa Luċija,

Triq ir-Riġmenti Maltin,

L-Imtarfa  MTF 1540

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta:  9.00am – 10.30am

Il-Ħamis:  5.00pm – 6.30pm

Numru tal-Uffiċċju: 21454234

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Santa Luċija

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ San Osvaldu

Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella l-Qadima ta’ Santa Luċija

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

No items found

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

No items found

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Dar il-Kaptan
Mtarfa Home for the Elderly
Skola Primarja Mtarfa, Kulleġġ San Nikola
Mtarfa Day Centre