Parroċċa tan-Naxxar

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Kan. David Gauci


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 16,912
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 4,300

 

In-Naxxar kien wieħed mill-għaxar parroċċi li kien hawn f’Malta fl-1436. Il-knisja li hemm illum inbniet minn Tumas Dingli bejn is-snin 1616 u 1630, u maż-żmien żdidulha n-navati tal-ġnub u saret faċċata ġdida.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Kan. David Gauci

Numru: 79604754


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

133, “Domus Curialis”,

Triq il-Kbira,

Naxxar

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta, il-Ħamis u l-Ġimgħa:  10.00am – 11.15am u 5.00pm – 6.15pm

Numru tal-Uffiċċju: 21435376

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Kolleġġjata ta’ Marija Bambina

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:00MaltiXitwa
Il-Ħadd / Sunday17:30MaltiSajf

Żoni

Santwarju Ġesù Ħniena Divina (San Pawl tat-Tarġa)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday08:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday16:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30IngliżSajf u Xitwa

Żona Sgħajtar, Ċentru Pastorali Familja Mqaddsa

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday19:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Santwarju Ġesù Ħniena Divina (San Pawl tat-Tarġa)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday08:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday16:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30IngliżSajf u Xitwa

Santwarju Madonna tat-Triq

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ San Ġakbu

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ San Ġwann

Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ Santa Marija tal-Magħtab

Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:00MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday17:30MaltiXitwa

Knisja tal-Kunċizzjoni

Is-Sibt / Saturday17:30MaltiXitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf

Kappella San Pawl tat-Tarġa

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday17:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella ta’ Santa Katerina

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Santa Luċija

Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella ta’ Ġesù Rxoxt – Residenza tal-Anzjani f’Hilltop Gardens

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday16:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30IngliżSajf u Xitwa

Kappella tal-Madonna tad-Duluri – Ċimiterju San Ġorġ

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappelli tal-Vitorja u ta’ Santa Luċija

Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

Kunvent tal-Ġiżwiti

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Bniet
MUSEUM Subien (Naxxar u Għargħur)

Faċilitajiet

Mużew Parrokkjali
Oratorju Parrokkjali

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni KIS
Kummissjoni Liturġija

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Kor Pueri Cantores
Kor Gaudete in Domino
Kor Jubilate Deo
Youth Centre: Adolexxenti u Żgħażagħ
Grupp Romol
Grupp Persuni bi Bżonnijiet Speċjali
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Terzjarji Karmelitani
Moviment Kariżmatiku Kattoliku
Moviment Fokolari
Għaqda Anzjani CARITAS
Għaqda Leġjun ta' Marija (Rġiel u Nisa)
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)

Fratellanzi

Fratellanza ta' San Ġużepp
Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza tad-Duluri
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

MCAST Institute of Building and Construction Engineering
Hilltop Gardens
Naxxar Day Centre
Golden Care Home
Simblija Care Home
Dar Sagra Familja
Ġiovanni Curmi Higher Secondary School
Learning Support Centre, Kulleġġ Marija Reġina
Skola Medja Naxxar, Kulleġġ Marija Reġina
Naxxar Induction HUM (Sekondarja), Kulleġġ Marija Reġina
Skola Primarja Naxxar, Kulleġġ Marija Reġina