Parroċċa ta’ Raħal Ġdid – Madonna ta’ Lourdes

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Dun David Borg


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 2,300
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 700

 

Biex jilħaq in-nies li joqogħdu fin-naħa ta’ Raħal Ġdid li tagħti għall-Marsa, il-Kappillan Dun Franġisk Xuereb ħa ħsieb jibni knisja, dedikata lill-Madonna ta’ Lourdes, li fl-1974 saret parroċċa.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Dun David Borg


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

81, “Notre Dame”,

Triq Britannia,

Raħal Ġdid  PLA 1641

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta u l-Ħamis:  4.30pm – 5.45pm (xitwa) u 5.00pm – 6.15pm (sajf)

Numru tal-Uffiċċju: 21695081

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Lourdes

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

No items found

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Għaqda Nar u Armar Lourdes Paola
Kor Madonna ta' Lourdes
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

No items found

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

No items found