Parroċċa ta’ Raħal Ġdid – Kristu Re

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Kan. Marc Andrè Camilleri


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 7,516
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 2,803

 

Raħal Ġdid sar parroċċa għalih fl-1910 u dak iż-żmien il-knisja parrokkjali kienet dik ta’ Santa Ubaldeska, li l-Gvern kien taha lill-Knisja. Din il-knisja baqgħat żgħira wisq għan-nies li bdew imorru joqogħdu f’Raħal Ġdid u għalhekk inbniet knisja ġdida li ġiet iddedikata lil Kristu Re.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Kan. Marc Andrè Camilleri

Numru: 99488436


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Triq il-Lampuka,

Raħal Ġdid  PLA 1142

Ħinijiet tal-Uffiċċju

L-Erbgħa: 5.00pm – 6.30pm

Numru tal-Uffiċċju: 21695022

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Bażilika ta’ Kristu Re

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday10:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:30IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday19:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ Sant’ Antnin f’Għajn Dwieli

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiXitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ Santa Ubaldeska

Il-Ħadd / Sunday09:00MalayalamSajf u Xitwa

Kappella ġewwa l-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella Santa Marija Addolorata, Ċimiterju

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

Kunvent Aħwa Minuri Kapuċċini (OFMCap)

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien Paola - Santa Luċija

Faċilitajiet

Sala Parrokkjali

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Pastorali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

No items found

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

No items found

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Paola Health Centre
Lyons Care - Casa Paola
MCAST
Kulleġġ San Tumas More, Programm ta' Tagħlim Alternattiv
Skola Primarja Raħal Ġdid, Kulleġġ San Ġorġ Preca
Miriam Al Batool
Paola Active Ageing Centre
Faċilità Korrettiva
Skola Mater Boni Consilii