Parroċċa ta’ San Ġwann

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: P. Bertrand Vella OFM Cap


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 14,244
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 3,500

 

Meta l-inħawi bejn Birkirkara u tas-Sliema, wara t-Tieni gwerra dinjija, bdew jiżviluppaw, l-Arċisqof Mons. Mikiel Gonzi talab lill-patrijiet Kapuċċini biex jieħdu ħsieb il-ħajja spiritwali tan-nies. Il-Kapuċċini bdew il-ħidma tagħhom fis-sena 1956 u ħasbu għall-bini ta’ knisja dedikata lill-Madonna ta’ Lourdes li tlestiet fl-1959. Fl-1965 saret knisja parrokkjali tal-post.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: P. Bertrand Vella OFM Cap

Numru: 79539847


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Kunvent tal-Kappuċċini,

Pjazza Lourdes

San Ġwann  SĠN 2010

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn:
9.00am – 11.00am u 7.00pm – 8.00pm (minbarra l-ewwel Ġimgħa tax-xahar)

L-Erbgħa u l-Ġimgħa:
7.00pm – 8.00pm (minbarra l-ewwel Ġimgħa tax-xahar)

Numru tal-Uffiċċju: 21386112/3

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Lourdes

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday06:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:45MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

Ċentru Pastorali Nazaret – Żona ta’ Żwejt

Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
It-Tlieta / Tuesday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ġimgħa / Friday18:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Santwarju tal-Madonna tal-Mensija

It-Tnejn / Monday17:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħamis / Thursday17:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiSajf u Xitwa

Kappella ta’ San Filippu u San Ġakbu (Tal-Prepostu)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ San Ġwann tal-Għargħar

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Ċentru Pastorali Nazaret – Żona ta’ Żwejt

Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
It-Tlieta / Tuesday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ġimgħa / Friday18:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

Katekiżmu tal-parroċċa
MUSEUM Bniet
MUSEUM Subien

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Żgħażagħ

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Kor Madonna ta' Lourdes
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Neo-Katekumenali
Għaqda Leġjun ta' Marija
Għaqda tal-Kariżmatiċi
Grupp Familji Nsara

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Skola Primarja San Ġwann, Kulleġġ Santa Klara
St Francis School - Kindergarten
Chiswick House School & St Martin's College