Parroċċa ta’ Santa Luċija

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Amministratur: Dun Ronnie Zammit


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 2,617
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 1,050

 

Wara l-aħħar gwerra, barra Ħal Tarxien tela’ qasam ta’ bini. Dan il-qasam tant tela’ fi żmien qasir li nħasset il-ħtieġa li tkun parroċċa għaliha, u għalhekk inbniet knisja dedikata lil San Piju X, li tbierket fl-4 ta’ Ġunju 1972 u ġiet ikkonsagrata fl-4 ta’ Ġunju 1992.


Dettalji tal-Amministratur

 

Isem: Dun Ronnie Zammit

Numru: 21828931


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Triq Ineż Soler,

Santa Luċija SLC 1450

Ħinijiet tal-Uffiċċju

Il-Ġimgħa:  4.30pm – 6.30pm

 

Numru tal-Uffiċċju: 21828931

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ San Piju X

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

No items found

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien - Paola u Santa Luċija

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Fundraising
Grupp Faith
Grupp Romol
Kor Joy Gospel Singers
Kor Lumen Christi
Kor Angelic Voices
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Leġjun ta' Marija
Moviment tal-Fokolari
Moviment Kariżmatiku
Grupp Familji Nsara

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Santa Luċija Day Centre
Skola Sekondarja Santa Luċija, Kulleġġ St Thomas Moore
St. Francis School (Kindergarten)