Parroċċa ta’ San Pawl il-Baħar

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: P. Joseph Mamo OFM Conv


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 10,896
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 2,100

 

San Pawl il-Baħar minn dejjem kien post ta’ villeġġatura, iżda sal-bidu tas-seklu l-ieħor tant kiber li s-Santwarju ta’ San Pawl ma setax ilaħħaq iktar mal-ħtiġijiet tan-nies tal-post. Għalhekk, il-Markiża Anna Bugeja, b’tifkira tas-Sena Mqaddsa tal-1900, bniet knisja ddedikata lil Marija Addolorata u tatha lill-Patrijiet Franġiskani Konventwali. Il-knisja saret Parroċċa fl-1905, u tkabbret kif inhi llum bejn l-1968-1979.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: P. Joseph Mamo OFM Conv


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

35, Triq it-Torri

San Pawl il-Baħar SPB 3340

Ħinijiet tal-Uffiċċju

Il-Ġimgħa: 9.30 am – 11.30 am u  4.45 pm – 5.45 pm

Is-Sibt:  9.00 am – 12.00 pm

Ġranet oħra b’appuntament.

Numru tal-Uffiċċju: 2157 9266

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali tal-Madonna tad-Duluri

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:30MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday16:00MalayalamSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:00MaltiXitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf

Żoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Santwarju ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ

It-Tnejn / Monday17:30MaltiXitwa
It-Tnejn / Monday18:00MaltiSajf
L-Erbgħa / Wednesday17:30MaltiXitwa
L-Erbgħa / Wednesday18:00MaltiSajf
Il-Ġimgħa / Friday17:30MaltiXitwa
Il-Ġimgħa / Friday18:00MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja Madonna tal-Karmnu

Is-Sibt / Saturday17:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ Sant’ Anna (Pwales)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem

It-Tlieta / Tuesday18:00MaltiXitwa
It-Tlieta / Tuesday18:30MaltiSajf
Il-Ħamis / Thursday18:00MaltiXitwa
Il-Ħamis / Thursday18:30MaltiSajf
Il-Ġimgħa / Friday18:00MaltiXitwa
Il-Ġimgħa / Friday18:30MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiXitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiXitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf

Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija

Il-Ġimgħa / Friday18:00MaltiXitwa
Il-Ġimgħa / Friday18:30MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiXitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf

Realtajiet Ekkleżjali

Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Tfal
Kummissjoni Adolexxenti u Żgħażagħ
Kummissjoni Pastorali
Kummissjoni Ċelloli Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Kumitati tal-Festa
Parish Club
Grupp Lectio Divina
Grupp Animaturi Liturġija
Grupp Ministri Straordinarji tat-Tqarbin
Grupp Letturi
Kor Għolja ta' Sijon
Kor Parrokkjali Marija Addolorata
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Mothers' Prayer Group
Għaqda Kopensatriċi
Għaqda Tiġdid Kariżmatiku (Komunità Pentecoste)
MUSEUM Subien
Għaqda Leġjun ta' Marija
Grupp Ża.Fra Pre-Youths + Żgħażagħ

Fratellanzi

Fratellanza ta' San Ġużepp
Fratellanza Madonna tad-Duluri
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Casa Serena
Casa San Paolo
St. Francis School - Kindergarten
Skola Primarja San Pawl il-Baħar, Kulleġġ Marija Reġina
St. Paul's Bay Day Centre