Parroċċa ta’ Santa Venera

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: P. Maurice Abela O.Carm


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 8,834
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 2,400

 

Il-knisja l-antika ta’ Santa Venera ġiet fdata f’idejn il-patrijiet Karmelitani fis-sena 1912 meta ma kienx għad hemm ħafna nies. Sitt snin wara, Santa Venera saret parroċċa. Minħabba li l-popolazzjoni baqgħet dejjem tiżdied, il-patrijiet ħassew il-ħtieġa li jibnu knisja oħra f’post aktar ċentrali, fi Triq San Ġużepp. Fit-3 ta’ Dicembru 1989 il-knisja l-ġdida saret il-knisja parrokkjali u fis-6 ta’ Ottubru 1990 tqiegħdet l-ewwel ġebla tal-knisja l-ġdida. Din tbierket fis-17 ta’ Lulju 2005.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: P. Maurice Abela O.Carm

Numru: 79071610


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Triq il-Parroċċa

Santa Venera SVR 1261

Ħinijiet tal-Uffiċċju

L-Erbgħa u l-Ġimgħa: 4.30pm – 5.30pm

Is-Sibt:  8.00am – 9.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21482851

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja l-Qadima ta’ Santa Venera

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:15MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ San Ġużepp

Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:00MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

Dar tat-Tfal San Ġużepp

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Bniet

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Azzjoni Kattolika (Adulti)
Grupp Lectio Divina
St. Venera Choir
Grupp Terzjarji Karmelitani
Grupp Abbatini Karmelitani Santa Venera

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Grupp Mixja Neo-Katekumenali
Grupp Leġjun ta' Marija (Irġiel)
Grupp Familji Nsara

Fratellanzi

Fratellanza tas-Salib Imqaddes
Fratellanza Madonna tal-Karmnu
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Santa Venera Day Centre
Richmond Foundation
Aġenzija Sapport
Aġenzija Sedqa
Dar Apap
Casa Francesco
St. Michael's Boys School
Skola primarja Santa Venera, Kulleġġ Santa Tereża