Parroċċa ta’ Birżebbuġa

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Kan. Reuben John Micallef


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 11,844
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 3,200

 

Fid-9 ta’ Settembru 1913, Birżebbuġa saret parroċċa u l-Knisja ż-żgħira tad-Duluri saret il-Knisja Parrokkjali, iżda billi din kienet żgħira wisq, minnufih bdiet il-ħidma sabiex tinbena knisja akbar.  Il-knisja l-ġdida, iddedikata lil San Pietru fil-Ktajjen, infetħet għall-kult fis-16 ta’ Ġunju 1938, għalkemm ix-xogħol tal-bini ma kienx għadu lest għalkollox.

 


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Kan. Reuben John Micallef

Numru: 21651200


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Nr. 2,  Triq Il-Kurat Fenech,

Birżebbuġa,  BBG 2031

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Ġimgħa: 4.30pm – 6.00pm

L-Erbgħa: 4.30pm – 7.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21651200

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru fil-Ktajjen

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:30MaltiSajf
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:30MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday19:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ San Ġorg

Il-Ħadd / Sunday09:00IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:15MaltiSajf u Xitwa

Knisja tad-Duluri

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ San Ġużepp

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tal-Kunċizzjoni f’Bengħisa

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tal-Madonna li Tħoll l-Għoqiedi (il-Qajjenza)

Il-Ħamis / Thursday19:30MaltiSajf

Kappella tal-Verġni Marija Għajnuna tal-Insara

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tar-Ragħaj it-Tajjeb

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien Birżebbuġa

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Anzjani
Abbatini
Kor Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda ŻAK
Moviment Kariżmatiku Kattoliku
Għaqda Leġjun ta' Marija
Fokolari
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)
Grupp ART
Grupp Signum Fidei
Grupp Mother and Child
Grupp Nisa Żgħażagħ

Fratellanzi

Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Birżebbuġa Day Centre
Skola Primarja Birżebbuġa, Kulleġġ San Benedittu