Parroċċa tal-Qrendi

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Kan. Mario Said


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 3,148
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 950

 

Il-Qrendi ilu parroċċa mill-1618. In-nies tar-raħal malli saru parroċċa bnew knisja ġdida dedikata lil Santa Marija flok il-knisja li kien hemm. Wara, din il-knisja twaqqgħat u flokha nbniet (bejn l-1688 u l-1713) il-knisja li hemm illum.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Kan. Mario Said

Numru: 79574849


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Nr. 51,  Triq il-Parroċċa,

Qrendi  QRD 1024

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Ħamis:  4.30pm – 6.00pm

Is-Sibt:  9.30am – 11.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21649395

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja Madonna tal-Ħniena

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ San Mattew

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Sant’Anna

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Santa Katerina (tat-Torba)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tal-Madonna tal-Grazzja

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

MUSEUM Subien

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Formazzjoni Rġiel
Grupp Ħniena Divina
Grupp Adolexxenti
Grupp Tindif Santa Marta
Kor Magnificat
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Għaqda Leġjun ta' Marija
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)

Fratellanzi

Fratellanza Madonna ta' Lourdes
Fratellanza taċ-Ċintura
Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Ċentru Riżorsi Helen Keller, Kulleġġ San Benedittu
Skola Primarja Qrendi, Kulleġġ San Benedittu