Parroċċa ta’ Ħaż-Żabbar

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Dun Roderick Camilleri


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 19,340
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 5,300

 

Il-qima lejn il-Madonna tal-Grazzja hija antika ħafna u s-Santwarju tagħha kien u għadu ċentru ta’ pellegrinaġġi. Ħaż-Żabbar sar parroċċa fl-10 ta’ Jannar 1616. Is-Santwarju li hemm illum, mibni fuq pjanta ta’ Tumas Dingli, inbeda fl-1641 u tlesta madwar l-1696. Fl-1738 inbidlet il-faċċata u telgħet dik li hemm illum fuq disinn ta’ Ġanni Bonavia. Ix-xbieha titulari, xogħol il-pittur Malti Alessio Erardi, saret fl-1715 u ġiet inkurunata mill-Arċisqof Mikiel Gonzi fl-1951 u fl-2001 tpoġġa stellarju minn Mons. Arċisqof Ġużeppi Mercieca.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Dun Roderick Camilleri

Numru: 99488566


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

4, Triq is-Santwarju

Ħaż-Żabbar ŻBR 1013

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta u l-Ġimgħa:  9.30am – 11.00am

It-Tnejn u l-Erbgħa:  5.00pm – 7.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21824383

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:15MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:30MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday17:30MaltiXitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf

Żoni

Knisja ta’ San Ġakbu – Xgħajra

Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja tas-Salib Imqaddes u ċ-Ċentru Pastorali Sant’Andrija

Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ San Ġakbu – Xgħajra

Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ San Ġużepp

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ San Nikola

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Santa Marija (tal-Indirizz)

It-Tlieta / Tuesday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ġimgħa / Friday07:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Madonna tal-Ħniena

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ Sant’Andrija

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Ċentru Marija Bambina

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Ċentru Nazaret

Is-Sibt / Saturday19:15MaltiSajf u Xitwa

Knisja tas-Salib Imqaddes u ċ-Ċentru Pastorali Sant’Andrija

Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali

Dar tat-Tfal San Ġużepp - Sorijiet Dumnikani
Dar tat-Tfal Sagra Familja

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Santa Marija
Grupp tal-Armar ta' Ġewwa
Grupp Armar tal-Festa ta' Barra
Kor Parrokkjali Notre Dame
Grupp Nisa fiż-Żoni
Grupp ta' Talb San Piju ta' Pietralcina
Grupp Kitarri 3Gs
Grupp Familja Nsara
Grupp Bibbja
Grupp Adolexxenti
Grupp Anzjani
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Mixja Neokatekumenali
MUSEUM Bniet
MUSEUM Subien
Għaqda Leġjun ta' Marija (Irġiel u Nisa)
Għaqda Kariżmatiċi (Irġiel u Nisa)
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)

Fratellanzi

Fratellanza ta' San Mikiel
Fratellanza tas-Santissimu Sagrament
Fratellanza tal-Madonna tar-Rużarju
Fratellanza tal-Madonna taċ-Ċintura

Realtajiet Ċiviċi

St Angela Kindergarten School
Skejjel Primarji A u B Żabbar, Kulleġġ Santa Margerita
Skola Primarja Xgħajra, Kulleġġ Santa Margerita