Parroċċa taż-Żurrieq

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Dun Daniel Cardona


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 12,295
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 3,800

 

Iż-Żurrieq hu waħda mill-għaxar parroċċi li kienu ġa jeżistu fl-1436. Il-knisja li hemm illum inbniet bejn l-1634 u l-1659 fuq disinn ta’ Matteolo Saliba u ġiet ikkonsagrata mill-Isqof Alpheran de Bussan fl-1731.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Dun Daniel Cardona

Numru: 79729252


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

4, Triq il-Karmnu,

Żurrieq ŻRQ 1911

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa:  4:30pm – 6:00pm

Jew bl-appuntament.

Numru tal-Uffiċċju: 21642010

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Arċipretali ta’ Santa Katarina Verġni u Martri

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday06:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:30MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday06:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ Iljun – Bubaqra

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ San Ġakbu

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ San Ġwann Evanġelista

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ San Luqa Evanġelista

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Sant’ Agata

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Santa Marija – Bubaqra

Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni – Nigret

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday06:45MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday17:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ġimgħa / Friday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:45MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Laboratorju tal-Paċi (Ħal Far)

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday16:00MaltiXitwa

Knisja tal-Madonna Annunzjata – Ħal Millieri

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella ta’ San Bartilmew

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

Laboratorju tal-Paċi

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Żgħażagħ

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Formazzjoni Biblika
Grupp Mixja ta' Fidi
Kor Rejoice
Kor Parrokkjali
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

MUSEUM Bniet
MUSEUM Subien
Mixja Neokatekumenali
Moviment Kariżmatiku Kattoliku
Għaqda Leġjun ta' Marija
Gruppi Familji Nsara
Għaqda tal-Fokolarini
Għaqda Azzjoni Kattolika Żgħażagħ (ŻAK)
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)
Grupp Terzjarji Karmelitani

Fratellanzi

Fratellanza ta' San Ġużepp
Fratellanza ta' San Rokku
Fratellanza tal-Madonna tar-Rużarju
Fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Skola Primarja Żurrieq, Kulleġġ San Benedittu
Żurrieq Day Centre