Parroċċa taż-Żejtun

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Kan Anton Galea-Scannura


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 12,409
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 3,902

 

Iż-Żejtun, li fl-antik kien magħruf bħala Bisqallin, hu waħda mill-parroċċi li kienu ġa jeżistu fl-1436, u sakemm inbniet il-knisja li hemm illum, il-knisja l-antika ta’ Santa Katarina, magħrufa bħala ta’ San Girgor il-qadim, kienet il-knisja parrokkjali. Il-knisja li hemm illum inbniet bejn l-1692 u l-1720 u hi waħda mill-isbaħ opri ta’ Lorenzo Gafà.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Kan Anton Galea-Scannura

Numru: 21694563


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

2, Triq San Girgor

Żejtun ZTN 1021

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn

9.00am – 10.00am u 5.00pm – 7.00pm

It-Tlieta

5.00pm – 7.00pm

L-Erbgħa

5.00pm – 7.00pm

Numru tal-Uffiċċju: 21694563 / 27610112

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Arċipretali ta’ Santa Katerina, Verġni u Martri

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday17:15MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ San Klement

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ħal Tmin

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Santa Marija tal-Ħlas

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tal-Ispirtu s-Santu

Il-Ġimgħa / Friday17:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Madonna tal-Ħniena

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja tan-Nazzarenu

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja tas-Salvatur

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Santa Katerina Verġni u Martri magħrufa bħala ta’ San Girgor

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday08:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday19:15MaltiSajf u Xitwa

Kappella Tas-Sinjura

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Ċentru Pastorali Ġebel San Martin

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday19:00MaltiXitwa
Is-Sibt / Saturday19:45MaltiSajf
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa

Realtajiet Ekkleżjali


Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Żgħażagħ

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp Pre-Youths/Youths – PlusU
Grupp Pre-Youths/ Youths (Bniet)
Kor tat-Tfal
Grupp tal-Ġimgħa l-Kbira
Mothers’ Prayers Group
Grupp Anzjani ‒ Ċentru Nazju Falzon
Grupp Żejtun Youth Mass (ZYM),
Grupp tal-Armar
Grupp Domus Sagra Familja
Kor Parrokkjali
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Kummissjoni Djakonija
MUSEUM Subien
MUSEUM Bniet
Moviment Kariżmatiku Kattoliku
Moviment tal-Fokolari
Għaqda Mixja Neokatekumenali
Għaqda Leġjun ta’ Marija (Irġiel u Nisa)
Gruppi Familji Nsara (tliet gruppi)
Għaqda Azzjoni Kattolika (Adulti)
Għaqda Aħwa Charles de Foucauld
Grupp AMADO
Grupp Eco-Centre

Fratellanzi

Fratellanza ta' San Mikiel
Fratellanza taċ-Ċintura
Fratellanza tar-Rużarju
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

Żejtun Day Centre
St James Private Hospital
Skola Sekondarja Żejtun, Kulleġġ San Tumas Moore
Skejjel Primarji A & B Żejtun, Kulleġġ San Tumas Moore