Parroċċa ta’ Wied il‑Għajn

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Kappillan: Dun Roderick Camilleri


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 13,726
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 3,500

 

Wied il-Għajn sar parroċċa fl-1949 u bħala knisja parrokkjali ntgħażlet il-knisja żgħira ta’ Sant’Anna li kienet ġuspatronat tal-kapitlu tal-Isla. Il-knisja li hemm illum bdiet tinbena fl-1953.


Dettalji tal-Kappillan

 

Isem: Dun Roderick Camilleri

Numru: 99488566


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

Knisja Parrokkjali ta’ Sant’ Anna

Wied il-Għajn MSK1030

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa:  4.30pm – 5.30pm

Numru tal-Uffiċċju: 21636704

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Knisja Parrokkjali ta’ Sant’Anna

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday07:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday07:45MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday17:15MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:30MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday20:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday06:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday09:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30IngliżSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:30MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Il-Knisja Parrokkjali l-Qadima ta’ Sant’Anna

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ San Antnin

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ San Gejtanu

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tal-Madonna taċ-Ċintura

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tal-Madonna tad-Dawl

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Kappella tar-Rużarju Mqaddes

Il-Ħadd / Sunday11:00IngliżSajf u Xitwa

Knisja tal-Madonna tar-Rużarju

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Youths Marsaskala Group 18+
Teenage Active Group (16-18 yrs)
Pastoral Liturgical Youth Group (13-15 yrs)
Grupp Genesis (12 yrs)
Kor Ulied Sant’Anna
Mother & Baby Club
Mother’s Prayers Group
Kor Parrokkjali
Grupp Koppji Żgħażagħ Miżżewġa
Grupp Anzjani CARITAS
Grupp Nisa
Grupp Abbatini

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Dar Frate Jacoba, Youth Alive Foundation
MUSEUM Bniet
MUSEUM Subien
Moviment Kariżmatiku Kattoliku
Għaqda Leġjun ta’ Marija (Nisa)

Fratellanzi

No items found

Realtajiet Ċiviċi

Russian Boarding School Malta Crown Ltd
Skola Primarja Wied il-Għajn, Kulleġġ San Thomas Moore
St Thomas Community Living