Parroċċa tal‑Belt Valletta – San Pawl Nawfragu

Informazzjoni dwar il-Parroċċa

Arċipriet: Kan. David Cilia


Numru ta’ Residenti fil-Parroċċa: 2,168
Numru ta’ Residenzi fil-Parroċċa: 800

 

Il-Knisja ta’ San Pawl inbniet fl-1577 fuq disinn ta’ Ġlormu Cassar. Sakemm tlestiet il-knisja, il-Kappillan kien jamministra s-sagramenti mill-Knisja tal-Karmnu. Il-knisja reġgħet inbniet bejn l-1639 u l-1679 u l-kappelluni reġgħu saru mill-ġdid fl-1835. Fis-sena 1733 il-knisja saret kolleġġjata.


Dettalji tal-Arċipriet

 

Isem: Kan. David Cilia

Numru: 79081904


Uffiċċju Parrokkjali

Indirizz tal-Uffiċċju

263, Triq San Pawl,

Il-Belt Valletta.

Ħinijiet tal-Uffiċċju

L-Erbgħa: 9.00am – 10.00am

Numru tal-Uffiċċju: 21223348

Email tal-Uffiċċju: [email protected]

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • € 0.00


Knisja Parrokkjali

Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday08:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday09:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:00MaltiXitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa / Monday ‑ Friday18:30MaltiSajf
Is-Sibt / Saturday18:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday12:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday18:00MaltiSajf u Xitwa

Żoni

No items found

Kappelli tal-Adorazzjoni

Knejjes u Kappelli Oħra

Knisja ta’ San Nikola (Knisja tal-Erwieħ)

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Santa Luċija

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu)

Il-Ġimgħa / Friday07:15MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday11:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday18:15MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:30MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:00MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday11:00MaltiSajf u Xitwa

Knisja ta’ Santu Rokku

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Knisja tal-Ġiżwiti

Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday10:00MaltiSajf u Xitwa
Mit-Tnejn sas-Sibt / Monday ‑ Saturday12:00MaltiSajf u Xitwa
Is-Sibt / Saturday18:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday07:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday08:45MaltiSajf u Xitwa
Il-Ħadd / Sunday10:30MaltiSajf u Xitwa

Knisja tal-Madonna ta’ Liesse

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Monasteru ta’ Sant’Ursola

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Adoremus – Kappella tal-Adorazzjoni

M'hemmx ħinijiet tal-Quddies disponibbli għal din il-Knisja/Kappella.

Realtajiet Ekkleżjali

No items found

Programmi Kateketiċi

No items found

Faċilitajiet

No items found

Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Kummissjoni Ekonomija
Kummissjoni Djakonija
Kummissjoni Evanġelizzazzjoni
Kummissjoni Liturġija

Gruppi u Għaqdiet Parrokkjali

Grupp TEEN
Grupp Nisa
Grupp Irġiel
Grupp Anzjani
Social Club
Pawlini Żgħażagħ
Ladies Circle
Għaqda Pawlini
Kor Parrokkjali

Gruppi u Għaqdiet Ekkleżjali

Moviment Kariżmatiku
Mixja Neokatekumenali
MUSEUM (Femminili)
Leġjun ta' Marija
Azzjoni Kattolika (Adulti)
Grupp tal-Ħniena Divina

Fratellanzi

Sodalità tad-Duttrina
Sodalità tal-Agunija
Fratellanza ta' Sant'Agata
Fratellanza ta' San Martin
Fratellanza ta' San Krispin u San Krispinjanu
Fratellanza ta' San Omobono
Fratellanza ta' San Mikiel
Fratellanza tal-Karità
Fratellanza tal-Karmnu
Fratellanza tas-Sagrament

Realtajiet Ċiviċi

No items found